Ön jelenleg itt tartózkodik:  Szakterületeim - Követelés, tartozás behajtása

Követelés, tartozás behajtása, fizetési meghagyás (fmh)

Amennyiben valamely személynek követelése keletkezik egy másik személlyel szemben, akkor célszerű először egy ügyvéd által megfogalmazott felszólító levelet küldeni neki rövid határidő tűzésével. Amennyiben nem teljesít, akkor vagy a bírósághoz lehet fordulni, vagy fizetési meghagyás útján juthatunk a követelésünkhöz. 1 millió Forint (2018. január 1. napjáig) alatti kizárólag pénzfizetésre irányuló követelésnél fizetési meghagyásnak kell megelőznie a polgári peres eljárást. A fizetési meghagyást papír alapon vagy elektronikus úton kell előterjeszteni a közjegyző irányába. A fizetési meghagyás eljárás díja a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 45. § (1) a) pontja szerint a követelés 3 %-a, de legalább 8.000,- Ft, legfeljebb 300.000,- Ft. Az eljárásban igényelhető személyes díjfeljegyzési jog, amely azt jelenti, hogy az eljárás díjat nem kell előlegezni. Amennyiben perre kerül sor, akkor a már megfizetett eljárás díj a peres eljárás illetékébe beleszámít. A per illetéke 6 %, de csak ennek felét kell a keresetlevéllel együtt leróni. A közjegyző ezt követően bocsátja ki a fizetési meghagyást. Ha a kötelezett a kézbesítéstől számított 15 napon belül a közjegyző felé ellentmond, akkor következik a bírósági út. Ha pedig ilyennel nem él, akkor kerül sor a végrehajtásra, amely eredménytelensége esetén cégek esetében kezdődhet a felszámolási eljárás. A fizetési meghagyásos eljárásban lehetőség van költségfeljegyzési jog iránti kérelmet előterjeszteni, amelynek formanyomtatványa itt található. 

 

2018. január 1. napjától módosultak a lejárt pénzkövetelések behajtásra szolgáló fmh (fizetési meghagyás) összeghatára és szabálya. Míg a 2017. évben előterjesztett fmh-ra egymilliós összeghatár vonatkozott, a jogalkotó ezt az összeget három millió Ft-ra felemelte, tehát, ha valakinek három millió Ft vagy az alatti követelése áll fenn, akkor a peres eljárást meg kell előznie a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyásnak. Ugyanakkor változott a felső határ is, négyszáz millió Ft-ról harminc millió Ft-ra. Ennél nagyobb összegű követelésnél bírósághoz lehet fordulni. Fontos szabályváltozás az is, hogy 2018. január 1. napjától kizárólag akkor bocsátható ki a fizetési meghagyás, amennyiben mind a jogosult, mind a kötelezett rendelkezik magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel (jogi személyek esetén székhellyel vagy képviselettel). Már nem elegendő, ha egy cég megbíz egy kézbesítési megbízottat. 

Az egyéni vállalkozók is bekerültek a kötelező elektronikus kapcsolattartás szabályai alá. Jogi képviselővel nem rendelkező természetes személyek továbbra is eljárhatnak papír alapon.

 

kölcsön, követelés, fizetési meghagyás, felszólítás

 

 

Bemutatkozás

Dr. Vajta Zsolt ügyvéd, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász vagyok.

Szakterületeim

Ebben a menüpontban szakterületeimről részletesen tájékozódhat.

Miért Pécs?

Pécs, Baranya Megye székhelye, a kultúra városa.