Ön jelenleg itt tartózkodik:  Cimkék - "öröklés"

Öröklési szerződés

Az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében örökösévé nevezi, a másik fél köteles a tartás, életjáradék, gondozás teljesítésére. A végrendelettel szemben ez egy kétoldalú jogügylet, amely a felek megegyezésével jön létre. Az öröklési szerződés szerepe kettős. Egyrészről tartalmilag tartási szerződés, formailag viszont végrendelet. (Ptk. 7:48. §- 7: 52.§). Öröklési szerződésnél ingatlan esetében elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez be az illetékes Földhivatal, tehát az öröklési szerződést be kell mutatni a Földhivatalnak.  

Tovább

Öröklési jog

Az öröklés az ember vagyonában halála esetén bekövetkező egyetemes jogutódlás. Az öröklés kizárólag az emberhez, mint természetes személyhez kapcsolódó jogi változás, jogi személyek vagyonában történő jogutódlás nem öröklés. Az öröklést a tulajdonos halála mint jogi tény váltja ki Az öröklési igény tulajdoni igény, ezért elévülésről nem beszélhetünk, ezzel szemben a kötelesrészi igény kötelmi igény, amely öt év alatt elévül. A modern jogrendszerek biztosítják az örökhagyó végintézkedési szabadságát. Ebből következik, hogy az öröklés rendjét az örökhagyó végintézkedése határozza meg. Törvényes öröklés akkor jön szóba, ha a végrendelet nem meríti ki a hagyatékot.  A végrendelet egyoldalú jognyilatkozat, szemben az öröklési szerződéssel, amely…

Tovább

Szerződések szerkesztése

Szerződések szerkesztése - adásvételi szerződés - csereszerződés - ajándékozási szerződés - kölcsönszerződés - bérleti szerződés - házassági vagyonjogi szerződés - öröklési szerződés - tartási szerződés  

Tovább

Jogi kislexikon

Az alábbiakban az általam fontosabbnak tartott jogterületekről, jogintézményekről olvashatnak röviden.   Adásvételi szerződés: az árucsere-forgalom alapszerződése, tárgya lehet ingó dolog vagy ingatlan dolog, illetve jogosultság lehet, amennyiben az forgalomképes. Ajándékozási szerződés: egyik fél saját vagyona rovására a másiknak ingyenes vagyoni előny juttatására köteles. Az ingyenesség ellenére ez egy kétoldalú jogügylet  létrejöttéhez a szerződő felek egybehangzó akaratnyilatkozat kell. Alávetésen alapuló illetékesség polgári ügyben a felek közös akaratán alapuló illetékesség. Az Alávetésen alapuló illetékesség révén tehát megnő a felperes választási lehetősége a különféle bíróságok között. Albérlet esetén a dolog bérlője más személlyel köt szerződést a dolog vagy annak egy része használatára és…

Tovább

Bemutatkozás

Dr. Vajta Zsolt ügyvéd, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász vagyok.

Szakterületeim

Ebben a menüpontban szakterületeimről részletesen tájékozódhat.

Miért Pécs?

Pécs, Baranya Megye székhelye, a kultúra városa.