Ön jelenleg itt tartózkodik:  Árak

Ügyvédi munkadíj, árak

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdése szerint ügyvédi tevékenység folytatására adott megbízás szabad megállapodás tárgya. A megbízási díjban a felek szabadon állapodhatnak meg. A felek kiköthetnek költségátalányt is (ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXVII. törvény 30. § (1) bekezdése). 

A megbízást írásba kell foglalni megbízási szerződésként, kivéve, ha tanácsadásról van szó. Az írásba foglalás elmaradása a megbízás érvényességét nem érinti, de ilyen esetben a megbízás tartalmának bizonyítása a megbízottat terheli (ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXVII. törvény 29. § (1) - (2) bekezdése). Az ügyvédnek kötelessége tisztességes díjakat megállapítani az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat alapján. Okiratszerkesztés és ahhoz kapcsolódó jogi képviselet ellátás esetén a megbízási szerződés tartalmai elemeit az ügyvéd által ellenjegyzett szerződés is tartalmazhatja (ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXVII. törvény 29. § (3) bekezdése).

A Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 9/1. pontjának megfelelően a megbízás elvállalásakor az ügyvédnek tájékoztatást kell adnia a bíróság által megállapítható díjról és költségekről. Az ügyvéd az átvett pénzről bizonylatot köteles adni ügyfelének.

A megbízási díjról, az üggyel kapcsolatban előreláthatólag felmerülő költségekről, az első megbeszélés során és írásban is tájékoztatom Önöket (ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXVII. törvény 28. § (4) bekezdése), amely a ügy elintézésének időtartamától, ügyértéktől, felelősségvállalástól függ. Konkrét díjszabásokról a Magyar Ügyvédi Kamara és a Pécsi Ügyvédi Kamara vonatkozó állásfoglalásai alapján jelen weboldalon tájékoztatást nem adhatok.

 

munkadíj, árak, képviselet, ügyvédi kamara,

Bemutatkozás

Dr. Vajta Zsolt ügyvéd, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász vagyok.

Szakterületeim

Ebben a menüpontban szakterületeimről részletesen tájékozódhat.

Miért Pécs?

Pécs, Baranya Megye székhelye, a kultúra városa.