Ön jelenleg itt tartózkodik:  Cimkék - "ajándékozás"

Ajándékozási szerződés

Ajándékozásról akkor beszélhetünk, amennyiben az ajándékozó meghatározott dolog tulajdonjogának az ingyenes átruházására, a megajándékozott pedig a dolog átvételére köteles. Ajándékozásról természetesen csak akkor van szó, ha a felek ügyleti akarata is erre irányul. Önmagában tehát az a körülmény, hogy a kikötött szolgáltatás és ellenszolgáltatás között jelentős értékkülönbség mutatkozik, nem alapozza meg ezt a minősítést. Az ajándékozási akaratnak az ajándékozó nyilatkozatából egyértelműen és aggálytalanul ki kell tűnnie. Az ajándékozási szerződésnek nem érvényességi feltétele az „ajándékozom” és „elfogadom” kifejezések használata: elegendő ha az okirat egész tartalmából felismerhető, hogy a felek szerződési akarata az ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházására irányul.  Az, hogy az ajándékozási…

Tovább

Szerződések szerkesztése

Szerződések szerkesztése - adásvételi szerződés - csereszerződés - ajándékozási szerződés - kölcsönszerződés - bérleti szerződés - házassági vagyonjogi szerződés - öröklési szerződés - tartási szerződés  

Tovább

Jogi kislexikon

Az alábbiakban az általam fontosabbnak tartott jogterületekről, jogintézményekről olvashatnak röviden.   Adásvételi szerződés: az árucsere-forgalom alapszerződése, tárgya lehet ingó dolog vagy ingatlan dolog, illetve jogosultság lehet, amennyiben az forgalomképes. Ajándékozási szerződés: egyik fél saját vagyona rovására a másiknak ingyenes vagyoni előny juttatására köteles. Az ingyenesség ellenére ez egy kétoldalú jogügylet  létrejöttéhez a szerződő felek egybehangzó akaratnyilatkozat kell. Alávetésen alapuló illetékesség polgári ügyben a felek közös akaratán alapuló illetékesség. Az Alávetésen alapuló illetékesség révén tehát megnő a felperes választási lehetősége a különféle bíróságok között. Albérlet esetén a dolog bérlője más személlyel köt szerződést a dolog vagy annak egy része használatára és…

Tovább

Jogesetek

Az alábbiakban az általam érdekesebbnek ítélt anonimizált jogeseteket teszem közzé:   1. Vezető tisztségviselő a Kereskedelmi Képviselet képviselője?   Ügyfelem egy Kft.-ben töltött be ügyvezetői tisztséget. A Kft. kényszertörlés alá került, később a Cégbíróság automatikus végzést hozott arról, hogy az ügyvezetőt a Ctv. 9/D. §-a alapján eltiltja más cégekben is attól, hogy vezető tisztségviselő legyen. Ügyfelem egy Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviseletben képviselő tisztséget tölt be. A Képviselet cégkivonatában ügyfelem vezető tisztségviselőként szerepel. A végzés ellen fellebbezést jelentettünk be, mivel álláspontunk szerint a Képviselet képviselője nem vezető tisztségviselő, a képviseletről szóló törvény a vezető tisztségviselő kifejezés egyszer sem szerepel, a Képviselet…

Tovább

Bemutatkozás

Dr. Vajta Zsolt ügyvéd, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász vagyok.

Szakterületeim

Ebben a menüpontban szakterületeimről részletesen tájékozódhat.

Miért Pécs?

Pécs, Baranya Megye székhelye, a kultúra városa.