Ön jelenleg itt tartózkodik:  Cimkék - "adásvétel"

Adásvételi szerződes

Az adásvételi szerződés az egyik legegyszerűbb, tömegesen előforduló és évezredes fejlődésen keresztül letisztult szerződésfajta, a szerződések általános szabályainak kialakulásakor egy sor általános szabály éppen az adásvételi szerződésből alakult ki, így végső soron az adásvételi szerződés nemcsak más szerződéstípusok modellje volt, hanem az általános szerződési szabályokhoz is alapanyagul szolgált. Az adásvételi szerződést olyan általános szerződéstípus, amely az árutulajdon bármely tárgyának átruházására irányuló kötelem létrehozására alkalmas. A Ptk. 6:215. § alapján az eladó mind ingó, mind ingatlan (pl.: lakóház, lakás, öröklakás, beépítetlen terület - telek, garázs, gazdasági épület, üdülő, nyaraló, tanya, út, árok) adásvétel szerződés megkötésével arra vállal kötelezettséget, hogy a dolog…

Tovább

Kölcsönszerződés

A kölcsönszerződés olyan szerződés, melyben a hitelező meghatározott pénzösszeget bocsát a kölcsönbevevő rendelkezésére, a kölcsönbevevőnek pedig a kölcsönszerződés feltételei alapján kell visszafizetnie egy későbbi időpontban a hitelezőnek a kölcsönbeadott pénzösszeget, továbbá a pénzösszeg kamatát. A Ptk. lehetővé teszi az ingyenes (szívességi) kölcsönszerződést. A Ptk. azonban továbbra is a visszterhes kölcsönt tekinti tipikusnak, ráadásul elhagyja azt a megkülönböztetési szempontot, amely szerint a hitelező személye legyen az elhatárolás alapja visszterhes és ingyenes kölcsönszerződések között. Ezen megközelítés vezet oda, hogy ingyenesnek csak abban az esetben tekinthető a kölcsönszerződés, ha a felek kifejezetten utalnak szerződésükben arra, hogy az adós a kölcsönösszeg visszafizetésére kamatok és…

Tovább

Szerződések szerkesztése

Szerződések szerkesztése - adásvételi szerződés - csereszerződés - ajándékozási szerződés - kölcsönszerződés - bérleti szerződés - házassági vagyonjogi szerződés - öröklési szerződés - tartási szerződés  

Tovább

Jogi kislexikon

Az alábbiakban az általam fontosabbnak tartott jogterületekről, jogintézményekről olvashatnak röviden.   Adásvételi szerződés: az árucsere-forgalom alapszerződése, tárgya lehet ingó dolog vagy ingatlan dolog, illetve jogosultság lehet, amennyiben az forgalomképes. Ajándékozási szerződés: egyik fél saját vagyona rovására a másiknak ingyenes vagyoni előny juttatására köteles. Az ingyenesség ellenére ez egy kétoldalú jogügylet  létrejöttéhez a szerződő felek egybehangzó akaratnyilatkozat kell. Alávetésen alapuló illetékesség polgári ügyben a felek közös akaratán alapuló illetékesség. Az Alávetésen alapuló illetékesség révén tehát megnő a felperes választási lehetősége a különféle bíróságok között. Albérlet esetén a dolog bérlője más személlyel köt szerződést a dolog vagy annak egy része használatára és…

Tovább

Jogesetek

Az alábbiakban az általam érdekesebbnek ítélt anonimizált jogeseteket teszem közzé:   1. Vezető tisztségviselő a Kereskedelmi Képviselet képviselője?   Ügyfelem egy Kft.-ben töltött be ügyvezetői tisztséget. A Kft. kényszertörlés alá került, később a Cégbíróság automatikus végzést hozott arról, hogy az ügyvezetőt a Ctv. 9/D. §-a alapján eltiltja más cégekben is attól, hogy vezető tisztségviselő legyen. Ügyfelem egy Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviseletben képviselő tisztséget tölt be. A Képviselet cégkivonatában ügyfelem vezető tisztségviselőként szerepel. A végzés ellen fellebbezést jelentettünk be, mivel álláspontunk szerint a Képviselet képviselője nem vezető tisztségviselő, a képviseletről szóló törvény a vezető tisztségviselő kifejezés egyszer sem szerepel, a Képviselet…

Tovább

Bemutatkozás

Dr. Vajta Zsolt ügyvéd, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász vagyok.

Szakterületeim

Ebben a menüpontban szakterületeimről részletesen tájékozódhat.

Miért Pécs?

Pécs, Baranya Megye székhelye, a kultúra városa.