Strasbourgi Emberi jogok Európai Bíróságon képviselet

Képviselet a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. A Bíróság előtti eljárást külön kérelmezői űrlapon kell előterjeszteni. A Bíróság hiányos kérelmet nem fogad be, a kérelemben fel kell tüntetni a tények, a panaszok és az elfogadhatósági körülmények tömör összefoglalását. Az űrlapot úgy kell kitölteni, hogy abból a Bíróság további irat igénybevétele nélkül meg tudja állapítani a kérelem jellegét és tartalmát. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 35. cikk 1. pontja szerint az ügyet csak akkor lehet a Bíróság elé terjeszteni, ha az összes hazai jogorvoslati lehetőséget már kimerítették a nemzetközi jog általánosan elismert szabályainak megfelelően, éspedig attól az időponttól számított hat hónapon belül, amikor a hazai végleges határozatot meghozták.

 

Bemutatkozás

Dr. Vajta Zsolt ügyvéd, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász vagyok.

Szakterületeim

Ebben a menüpontban szakterületeimről részletesen tájékozódhat.

Miért Pécs?

Pécs, Baranya Megye székhelye, a kultúra városa.